Menu Zavrieť

Oznamy

Dobrý deň, Slovenská konsolidačná, a.s. (obstaravanie@konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti, poistenie motorových vozidiel a poistenie úrazu prepravovaných osôb“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 27.2.2024 do 10:00 hod. Ak nie ste registrovaný v systéme IS EVO verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. Vám posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti, poistenie motorových vozidiel a poistenie úrazu prepravovaných osôb“.

Návod na registráciu nájdete tu: https://www.isepvo.sk/wp-content/uploads/2023/07/vytvorenie_a_validacia_hs.avi

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@konsolidacna.sk za účelom zaslania Výzvy na predloženie ponuky.

UPOZORNENIE: TOTO NIE JE VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Dátum zverejnenia: 15.12.2023

 

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby voči dlžníkovi – záložcovi: Jusuf Zulbearovič“. Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 29.11.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1., Príloha č. 2. a Príloha č. 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 23.11.2023

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: Serverový hardware“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 24.11.2023 do 10.00 hod. Ak nie ste registrovaný v systéme IS EVO, návod na registráciu nájdete tu: Dokumentácia – Elektronická platforma (gov.sk)

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom zaslania Výzvy na predloženie ponuky.

Dátum zverejnenia: 16.11.2023

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Servis a kontrola elektrickej požiarnej signalizácie“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 16.11.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 10.11.2023

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby voči dlžníkovi – záložcovi: HELP JOZEF HREHA, s.r.o.“. Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 15.11.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je  Príloha č. 1. , Príloha č. 2 a Príloha č. 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 3.11.2023

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby voči dlžníkovi – záložcovi: JUDr. Ján Vrba“. Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 15.11.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. , Príloha č. 2 a Príloha č. 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 3.11.2023

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby voči dlžníkovi – záložcovi: Privéefina s.r.o.“. Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 15.11.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. , Príloha č. 2 a Príloha č. 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 3.11.2023

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby voči dlžníkovi – záložcovi: PRI HRÁDZI, s. r. o.“.Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 15.11.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou sú Prílohy č. 1. – 4.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.3

Príloha č.4

Príloha č.4

Dátum zverejnenia: 3.11.2023

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby voči dlžníkovi – záložcovi: Ladvenica Transport, s.r.o.“. Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 15.11.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2 a Príloha č. 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 3.11.2023

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby voči dlžníkovi – záložcovi: Ľubomír Kurej“. Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 15.11.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. , Príloha č. 2 a Príloha č. 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 3.11.2023

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby voči dlžníkovi – záložcovi: SK Kameňolomy s.r.o.“. Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 15.11.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. , Príloha č. 2 a Príloha č. 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 3.11.2023

Slovenská konsolidačná, a.s. (obstaravanie@konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Rekonštrukcia zvislých rozvodov studenej vody a teplej úžitkovej vody„. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 10.11.2023 do 10:00 hod. Ak nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Rekonštrukcia zvislých rozvodov studenej vody a teplej úžitkovej vody“.

Návod na registráciu nájdete tu: https://www.isepvo.sk/wp-content/uploads/2023/07/vytvorenie_a_validacia_hs.avi

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@konsolidacna.sk za účelom dohľadania subjektu.

UPOZORNENIE:
TOTO NIE JE VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Dátum zverejnenia: 2.11.2023

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: „Tlač listín Slovenskej konsolidačnej, a.s.“. Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 25.10.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou sú Prílohy č. 1 až č. 5.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4

Príloha č.5

Dátum zverejnenia: 19.10.2023

Slovenská konsolidačná, a.s. (obstaravanie@konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Montáž a spustenie fotovoltického zariadenia„. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 25.10.2023 do 11:00 hod. Ak nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Montáž a spustenie fotovoltického zariadenia„. Návod na registráciu nájdete tu: https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia/?csrt=9978920518710323790

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@konsolidacna.sk za účelom zaslania Výzvy na predloženie ponuky.

UPOZORNENIE: TOTO NIE JE VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Dátum zverejnenia: 5.10.2023 

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Komplexné očné vyšetrenie pre zamestnancov Slovenskej konsolidačnej, a.s.“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 14.9.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č. 1

Dátum zverejnenia: 7.9.2023 

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: „Oprava strechy“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 21.7.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 12.7.2023


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: „Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s.“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 17.7.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 až Príloha č. 8.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4

Príloha č.5

Príloha č.6

Príloha č.7

Príloha č.8

Dátum zverejnenia: 30.6.2023


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: „Podpora pre informačný systém na identifikáciu osôb „Aktion.NEXT“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 10.7.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 30.6.2023


Slovenská konsolidačná, a.s.(obstaravanie@konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Výmena nefunkčných radiátorových ventilov a vybraných radiátorov“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 22.06.2023 do 10:00 hod. Ak nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Výmena nefunkčných radiátorových ventilov a vybraných radiátorov“.

Návod na registráciu nájdete tu: Dokumentácia – Elektronická platforma (gov.sk)

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom zaslania Výzvy na predloženie ponuky.

Dátum zverejnenia: 15.6.2023


Slovenská konsolidačná, a.s.(obstaravanie@konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Výmena svietidiel“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 26.05.2023 do 10:00 hod. Ak nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Výmena svietidiel“.

Návod na registráciu nájdete tu: Dokumentácia – Elektronická platforma (gov.sk)

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom zaslania Výzvy na predloženie ponuky.

Dátum zverejnenia: 18.5.2023


Slovenská konsolidačná, a.s.(obstaravanie@konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Služby mobilného operátora“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 25.05.2023 do 10:00 hod. Ak nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Služby mobilného operátora“.

Návod na registráciu nájdete tu: Dokumentácia – Elektronická platforma (gov.sk)

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom zaslania Výzvy na predloženie ponuky.

Dátum zverejnenia: 18.5.2023


Slovenská konsolidačná, a.s.(obstaravanie@konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Služby mobilného operátora“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 25.05.2023 do 10:00 hod. Ak nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Služby mobilného operátora“.

Návod na registráciu nájdete tu: Dokumentácia – Elektronická platforma (gov.sk)

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom zaslania Výzvy na predloženie ponuky.

Dátum zverejnenia: 18.5.2023


Slovenská konsolidačná, a.s.(obstaravanie@konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Služby mobilného operátora“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 25.05.2023 do 10:00 hod. Ak nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Služby mobilného operátora“.

Návod na registráciu nájdete tu: Dokumentácia – Elektronická platforma (gov.sk)

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom zaslania Výzvy na predloženie ponuky.

Dátum zverejnenia: 18.5.2023


Slovenská konsolidačná, a.s.(obstaravanie@konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Úprava webového sídla SK, a.s.“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 10.05.2023 do 10:00 hod. Ak nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Úprava webového sídla SK, a.s.“.

Návod na registráciu nájdete tu: Dokumentácia – Elektronická platforma (gov.sk)

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom zaslania Výzvy na predloženie ponuky.

UPOZORNENIE: TOTO NIE JE VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Dátum zverejnenia: 26.4.2023


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: Posúdenie uzatvorených zmluvných vzťahov v rámci zákazky: „Integrovaný systém pre konsolidáciu a správu pohľadávok“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 4.4.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 29.3.2023


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: Projekt fotovoltiky.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 12.4.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 29.3.2023


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: Revízie a servis garážových brán, vstupných dverí a tieniacej techniky.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 17.3.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 2.3.2023


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: Služby pravidelnej údržby batériového zdroja nepretržitého napájania (UPS), výmena ventilátorov v UPS a presun UPS.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 10.3.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 2.3.2023


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: Služby autorizovaného technika v oblasti BOZP a PO.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 5.2.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 27.1.2023


Slovenská konsolidačná, a.s. (obstaravanie@konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Rozšírenie funkcií IS CDT2″. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 10.01.2023 do 10:00 hod. Ak nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Rozšírenie funkcií IS CDT2″.

Návod na registráciu nájdete tu: https://eplatforma.gov.sk/wp-content/uploads/2022/03/vytvorenie_a_validacia_hs-.mov

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom dohľadania subjektu.

UPOZORNENIE: TOTO NIE JE VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Dátum zverejnenia: 22.12.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej aj „SK, a.s.“) realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: Servis výťahov.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 4.1.2023 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 15.12.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. (obstaravanie@konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Poradenstvo QA a PM pri realizácii projektu integrovaného systému pre konsolidáciu a správu pohľadávok IS KaSP“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 23.12.2022 do 11:00 hod. Ak nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Poradenstvo QA a PM pri realizácii projektu integrovaného systému pre konsolidáciu a správu pohľadávok IS KaSP“.

Návod na registráciu nájdete tu: https://eplatforma.gov.sk/wp-content/uploads/2022/03/vytvorenie_a_validacia_hs-.mov

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom dohľadania subjektu.

UPOZORNENIE: TOTO NIE JE VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Dátum zverejnenia: 15.12.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej aj „SK, a.s.“) realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: Inštalácia pohybových senzorov vo vybraných miestnostiach budovy SK, a.s..

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 27.10.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 21.11.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. (obstaravanie@konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Rekonštrukcia pravej vetvy požiarneho vodovodu“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 1.12.2022 do 10:00 hod. Ak nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Rekonštrukcia pravej vetvy požiarneho vodovodu“.

Návod na registráciu nájdete tu: https://eplatforma.gov.sk/wp-content/uploads/2022/03/vytvorenie_a_validacia_hs-.mov

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom dohľadania subjektu.

UPOZORNENIE: TOTO NIE JE VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Dátum zverejnenia: 16.11.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Statický posudok 1. poschodia a strechy budovy“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 20.11.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 10.11.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky:: : „Výmena svetiel“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 9.11.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2.1

Príloha č.2.2

Príloha č.2.3

Dátum zverejnenia: 7.11.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej aj „SK, a.s.“) realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: „Obchodné obálky SK, a.s. do obálkovača“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 27.10.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 20.10.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej aj „SK, a.s.“) realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: „Obchodné listy SK, a.s. s poštovým poukazom“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 27.10.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 20.10.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. (obstaravanie@konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Digitálna identita Slovenskej konsolidačnej, a.s.“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 10.10.2022 do 13:00 hod. Ak nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Digitálna identita Slovenskej konsolidačnej, a.s.“.

Návod na registráciu nájdete tu: https://eplatforma.gov.sk/wp-content/uploads/2022/03/vytvorenie_a_validacia_hs-.mov

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom dohľadania subjektu.

Dátum zverejnenia: 22.9.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky:: : „Zákonné revízie elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 22.8.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 14.9.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. (obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Vyregulovanie vykurovacej sústavy s nastaviteľnými útlmovými pásmami“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 31.8.2022 do 10:00 hod. Nakoľko nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Vyregulovanie vykurovacej sústavy s nastaviteľnými útlmovými pásmami“.

Návod na registráciu nájdete tu: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/portal-systemu-evo-60e.html

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom dohľadania subjektu.

Dátum zverejnenia: 19.8.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizujeverejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: : „Servis klimatizačných zariadení“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 15.8.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 4.8.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. (obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Služby pre zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému na správu registratúry“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 8.8.2022 do 10:00 hod. Nakoľko nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Služby pre zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému na správu registratúry“.

Návod na registráciu nájdete tu: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/portal-systemu-evo-60e.html

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom dohľadania subjektu.

Dátum zverejnenia: 27.7.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. (obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Výmena hlavných zvislých rozvodov vody“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 3.8.2022 do 12:00 hod. Nakoľko nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Výmena hlavných zvislých rozvodov vody“.

Návod na registráciu nájdete tu: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/portal-systemu-evo-60e.html

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom dohľadania subjektu.

Dátum zverejnenia: 22.7.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. (obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Bezpečnostné riešenie“. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 29.7.2022 do 10:00 hod. Nakoľko nie ste registrovaný v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Bezpečnostné riešenie“.

Návod na registráciu nájdete tu: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/portal-systemu-evo-60e.html

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom dohľadania subjektu.

Dátum zverejnenia: 21.7.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: : „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 8.7.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 30.6.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: : „Doplnenie požiarnych a záplavových snímačov vrátane výmeny ústredne EPS a projektu skutočného vyhotovenia“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 1.4.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 13.4.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: : „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľných dražieb“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 1.4.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4

Dátum zverejnenia: 24.3.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: : „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 1.4.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 24.3.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Doručovacie služby“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 24.2.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 18.2.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti, poistenie motorových vozidiel a poistenie úrazu prepravovaných osôb“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 21.2.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 10.2.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Obchodné obálky SK, a.s. do obálkovača“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 27.9.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 20.9.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Obchodné listy SK, a.s. s poštovým poukazom“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 27.9.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 20.9.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 27.8.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, 2 a 3

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 19.8.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Výmena stúpačky ľavej vetvy požiarneho vodovodu“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 12.8.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 5.8.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Interný bezpečnostný firewall“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 7.7.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 28.6.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Komplexná správa plynovej kotolne“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 28.6.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1., 2. a 3

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 18.6.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Servis služobných motorových vozidiel“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 11.6.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a Príloha č. 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 4.6.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Interný bezpečnostný firewall“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 4.6.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 27.5.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Služby mobilného operátora“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 6.5.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 29.4.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Služby pravidelnej údržby batériových zdrojov nepretržitého napájania (UPS) a výmena ventilátorov“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 25.3.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 18.3.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Stravné poukážky pre zamestnancov SK, a.s.“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 23.2.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 18.2.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Systém pre automatizovanú proaktívnu analýzu a kontrolu VMWare prostredia“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 22.2.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 11.2.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti, poistenie motorových vozidiel a poistenie úrazu prepravovaných osôb“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 22.2.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 11.2.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Stravné poukážky pre zamestnancov SK, a.s.“. .

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 22.1.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 18.1.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Zariadenia používateľskej výpočtovej techniky vrátane notebookov“. .

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 15.1.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 11.1.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Servis výťahov“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 11.1.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 18.12.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Rozšírenie existujúcich funkcií informačného systému IS CDT2“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 10.12.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1., Príloha č. 2 a Príloha č. 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 1.12.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Softvérová podpora pre Systém na centralizovanú správu udalostí a záznamov (LOGmanager)“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 7.12.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 1.12.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Licencie antivírusového systému Symantec Protection Suite Enterprise Edition“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 7.12.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 1.12.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Služby obnovy podpory HW a SW produktov centrálnej výpočtovej techniky“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 2.12.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 24.11.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Integračný komponent na elektronické služby ÚPVS s prevádzkou na vlastnej infraštruktúre“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 12.10.2020 do 12.00 hod. v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou sú Prílohy č. 1 až 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 6.10.2020


Potrebujete poradiť?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

CALL CENTRUM

Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00