Menu Zavrieť

Momentálne neprebiehajú žiadne výberové konania na predaj pohľadávok.


V zmysle vnútorných predpisov a obchodných podmienok Slovenskej konsolidačnej, a.s. sa predaj pohľadávok, ktoré v súlade s platnou legislatívou je možné postúpiť tretej osobe, realizuje formou verejných výberových konaní. V prípade vyhlásenia verejného výberového konania bude uverejnený inzerát v slovenských denníkoch a na internetovej stránke spoločnosti.


Bez verejného výberového konania je možné uskutočniť priamy predaj pohľadávky len za odplatu vo výške 100% nominálnej hodnoty pohľadávky po schválení kompetentnými orgánmi spoločnosti.

Potrebujete poradiť?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

CALL CENTRUM

Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00