Slovenská konsolidačná, a.s. je poverenou osobou na konsolidáciu pohľadávok verejného sektora
Dôležité kontakty
CALL CENTRUM
02/57 289 289

Pondelok-Piatok 8:00 - 15:00
info@konsolidacna.sk
PODATEĽNA PRE KLIENTOV
Pondelok-štvrtok 9:00 - 14:00
Piatok 9:00 - 12:00
INFOŽIADOSTI
infoziadosti@konsolidacna.sk