Menu Zavrieť

ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU

platby posielať na jednotlivé bankové účty SK, a.s. podľa pôvodného veriteľa

 

Pôvodný veriteľ

Číslo účtu, v prospech ktorého sa realizujú úhrady

IBAN

SWIFT

Banka

VÚB

SK1402000000001355627851

SUBASKBX

VÚB, a. s.

SLSP

SK2309000000000172971444

GIBASKBX

SLSP, a. s.

KBB

SK0602000000001470073057

SUBASKBX

VÚB, a. s.

Daňové úrady

SK7881800000007000341819

SPSRSKBA

Štátna pokladnica

Colné úrady

SK3681800000007000408729

SPSRSKBA

Štátna pokladnica

Veriteľ

SK5211110000001423082006

UNCRSKBX

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Sociálna poisťovňa

SK9381800000007000256577

SPSRSKBA

Štátna pokladnica

SZRB, PMÚ, MO, TIPOS, EXIM banka

SK7381800000007000337350

SPSRSKBA

Štátna pokladnica

Policajný zbor

SK1881800000007000353860

SPSRSKBA

Štátna pokladnica

VŠZP, Dôvera, UNION

SK9381800000007000432438

SPSRSKBA

Štátna pokladnica

 

 

VARIABILNÝ SYMBOL

 

evidenčné číslo pohľadávky

pridelené z informačného systému SK, a.s. *

*    V prípade, ak má evidenčné číslo pohľadávky viac ako 10 znakov, sa z evidenčného čísla pohľadávky vynechávajú prvé štyri znaky.

Pri platbe musí byť uvedený správny variabilný symbol, v opačnom prípade je možné, že dlžníkovi nebude pohľadávka o príslušnú splátku znížená.

 

KONŠTANTNÝ SYMBOL

 

498

splátka istiny

 

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

 

4

Vlastné zaplatenie klientom

 

 

POZNÁMKA

Meno a priezvisko dlžníka, číslo rozhodnutia alebo platobného výmeru

Potrebujete poradiť?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

CALL CENTRUM

Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00