Menu Zavrieť

ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU

platby posielať na jednotlivé bankové účty SK, a.s. podľa pôvodného veriteľa
 
Pôvodný veriteľ Číslo účtu, v prospech ktorého sa realizujú úhrady IBAN SWIFT Banka
VÚB SK1402000000001355627851 SUBASKBX VÚB, a. s.
SLSP SK2309000000000172971444 GIBASKBX SLSP, a. s.
KBB SK0602000000001470073057 SUBASKBX VÚB, a. s.
Daňové úrady SK7881800000007000341819 SPSRSKBA Štátna pokladnica
Colné úrady SK3681800000007000408729 SPSRSKBA Štátna pokladnica
Veriteľ SK5211110000001423082006 UNCRSKBX UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Sociálna poisťovňa SK9381800000007000256577 SPSRSKBA Štátna pokladnica
SZRB, PMÚ, MO, TIPOS, EXIM banka SK7381800000007000337350 SPSRSKBA Štátna pokladnica
Policajný zbor SK1881800000007000353860 SPSRSKBA Štátna pokladnica
VŠZP, Dôvera, UNION SK9381800000007000432438 SPSRSKBA Štátna pokladnica
Konsolidácia SK3481800000007000537969 SPSRSKBA Štátna pokladnica
   

VARIABILNÝ SYMBOL

 
evidenčné číslo pohľadávky pridelené z informačného systému SK, a.s. *
*    V prípade, ak má evidenčné číslo pohľadávky viac ako 10 znakov, sa z evidenčného čísla pohľadávky vynechávajú prvé štyri znaky. Pri platbe musí byť uvedený správny variabilný symbol, v opačnom prípade je možné, že dlžníkovi nebude pohľadávka o príslušnú splátku znížená.  

KONŠTANTNÝ SYMBOL

 
498 splátka istiny
 

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

 
4 Vlastné zaplatenie klientom
41 vlastné zaplatenie klientom – 1. výzva
42 vlastné zaplatenie klientom – 2. výzva
   

POZNÁMKA

Meno a priezvisko dlžníka, číslo rozhodnutia alebo platobného výmeru

Potrebujete poradiť?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

CALL CENTRUM

Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00