Menu Zavrieť

Predaje majetku

17.4.2024 ZLATNER, s.r.o.

Číslo OV:75/2024 zo dňa 17.4.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X025824 Subjekt: ZLATNER, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4058259&csrt=14661425106614167074

17.4.2024 PIKAF, spol. s r.o.

Číslo OV:75/2024 zo dňa 17.4.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K020424 Subjekt: PIKAF, spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4058455&csrt=14661425106614167074

15.4.2024 BTG HOLDING s. r. o.

Číslo OV:73/2024 zo dňa 15.4.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K019749 Subjekt: BTG HOLDING s. r. o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4055920&csrt=12491563937286851813

11.4.2024 INOVEC, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

Číslo OV:71/2024 zo dňa 11.4.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K019350 Subjekt: INOVEC, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4053063&csrt=12245461193018373190

10.4.2024 AMARO, s.r.o.

Číslo OV:70/2024 zo dňa 10.4.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K018971 Subjekt: AMARO, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4051809&csrt=2501863042307650280

10.4.2024 MIKOMIX, spol. s r.o.

Číslo OV:70/2024 zo dňa 10.4.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K019036 Subjekt: MIKOMIX, spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4051812&csrt=6049682296484050081

9.4.2024 1. SENIOR CITY, a. s.

Číslo OV:69/2024 zo dňa 9.4.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K018691 Subjekt: 1. SENIOR CITY, a. s.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4050477&csrt=6049682296484050081

5.4.2024 RenderFarm j.s.a.

Číslo OV:67/2024 zo dňa 5.4.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K018428 Subjekt: RenderFarm j.s.a.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4047053&csrt=15094688638285482319

2.4.2024 HYDREX, s.r.o.

Číslo OV:64/2024 zo dňa 2.4.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K017792 Subjekt: HYDREX, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4045336&csrt=7560708964244847903

27.3.2024 ZLATNER, spol. s r.o.

Číslo OV:62/2024 zo dňa 27.3.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K017146 Subjekt: ZLATNER, spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4041073&csrt=1774207420617260852

26.3.2024 AgroMed, s.r.o.

Číslo OV:61/2024 zo dňa 26.3.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K016954 Subjekt: AgroMed, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4040261&csrt=8232833292466121128

26.3.2024 ZLATNER, spol. s r.o.

Číslo OV:61/2024 zo dňa 26.3.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K016934 Subjekt: ZLATNER, spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4039809&csrt=8232833292466121128

26.3.2024 ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Číslo OV:61/2024 zo dňa 26.3.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K017014 Subjekt: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4039701&csrt=11047578701423412962

21.3.2024 Greschner Karol

Číslo OV:58/2024 zo dňa 21.3.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X019395 Subjekt: Greschner Karol

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4037374&csrt=13769292688534672959

19.3.2024 ZE-PRA, spol. s r.o.

Číslo OV:56/2024 zo dňa 19.3.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K015573 Subjekt: ZE-PRA, spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4033162&csrt=4275577104043959952

14.3.2024 BTG HOLDING s. r. o.

Číslo OV:53/2024 zo dňa 14.3.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K014687 Subjekt: BTG HOLDING s. r. o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4029104&csrt=8048795096118272379

13.3.2024 CEON, s.r.o

Číslo OV:52/2024 zo dňa 13.3.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X016953 Subjekt: CEON, s.r.o

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4029341&csrt=8048795096118272379

11.3.2024 B.O.S. Slovakia, a.s.

Číslo OV:50/2024 zo dňa 11.3.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X016025 Subjekt: B.O.S. Slovakia, a.s.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4026872&csrt=11051836429474851767

11.3.2024 RenderFarm j.s.a.

Číslo OV:50/2024 zo dňa 11.3.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K013963 Subjekt: RenderFarm j.s.a.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4025579&csrt=17216632434622243392

1.3.2024 NOVITAS s.r.o.

Číslo OV:44/2024 zo dňa 1.3.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K012168 Subjekt: NOVITAS s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4017734&csrt=17216632434622243392

1.3.2024 SLOVPOLKOS, s.r.o.

Číslo OV:44/2024 zo dňa 1.3.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K011960 Subjekt: SLOVPOLKOS, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4016160&csrt=17216632434622243392

29.2.2024 DOMUS PETRA, s.r.o.

Číslo OV:43/2024 zo dňa 29.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X013598 Subjekt: DOMUS PETRA, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4017747&csrt=17216632434622243392

29.2.2024 DOMUS PETRA, s.r.o.

Číslo OV:43/2024 zo dňa 29.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X013597 Subjekt: DOMUS PETRA, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4017737&csrt=12279621562155422957

29.2.2024 DOMUS PETRA, s.r.o.

Číslo OV:43/2024 zo dňa 29.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X013595 Subjekt: DOMUS PETRA, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4017727&csrt=12279621562155422957

29.2.2024 DOMUS PETRA, s.r.o.

Číslo OV:43/2024 zo dňa 29.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X013599 Subjekt: DOMUS PETRA, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4017756&csrt=12279621562155422957

29.2.2024 DOMUS PETRA, s.r.o.

Číslo OV:43/2024 zo dňa 29.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X013596 Subjekt: DOMUS PETRA, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4017732&csrt=12279621562155422957

29.2.2024 AMALTHEIA s.r.o.

Číslo OV:43/2024 zo dňa 29.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K011703 Subjekt: AMALTHEIA s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4016438&csrt=12279621562155422957

27.2.2024 Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

Číslo OV:41/2024 zo dňa 27.2.2024 Typ dokumentu: Predaj majetku – správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X012736 Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4013690&csrt=12279621562155422957

26.2.2024 BTG HOLDING s.r.o.

Číslo OV:40/2024 zo dňa 26.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X012316 Subjekt: BTG HOLDING s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4013548&csrt=12279621562155422957

22.2.2024 Maršal Ján

Číslo OV:38/2024 zo dňa 22.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X011482 Subjekt: Maršal Ján

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4011630&csrt=16905408439640039822

20.2.2024 MIKOMIX, spol. s r.o.

Číslo OV:36/2024 zo dňa 20.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K009678 Subjekt: MIKOMIX, spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4007402&csrt=16285745142309631902

19.2.2024 CEON, s.r.o

Číslo OV:35/2024 zo dňa 19.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X010447 Subjekt: CEON, s.r.o

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4007473&csrt=11200665973629552386

16.2.2024 PIKAF, spol. s r.o.

Číslo OV:34/2024 zo dňa 16.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K009234 Subjekt: PIKAF, spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4004427&csrt=928620377651328736

16.2.2024 SLOVPOLKOS, s.r.o.

Číslo OV:34/2024 zo dňa 16.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K009069 Subjekt: SLOVPOLKOS, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4004602&csrt=16527085648737685976

13.2.2024 NOVITAS s.r.o.

Číslo OV:31/2024 zo dňa 13.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K008359 Subjekt: NOVITAS s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4001272&csrt=13526311821447892878

13.2.2024 ZE-PRA, spol. s r.o.

Číslo OV:31/2024 zo dňa 13.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K008255 Subjekt: ZE-PRA, spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=4001056&csrt=13526311821447892878

9.2.2024 AMALTHEIA s.r.o.

Číslo OV:29/2024 zo dňa 9.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K007659 Subjekt: AMALTHEIA s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3998834&csrt=591078430404493325

7.2.2024 Marek Kajdači- Marko a D

Číslo OV:27/2024 zo dňa 7.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K006941 Subjekt: Marek Kajdači- Marko a D

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3996133&csrt=13867511125876769327

6.2.2024 Amaro, s.r.o.

Číslo OV:26/2024 zo dňa 6.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X007717 Subjekt: Amaro, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3995842&csrt=2084068812508399866

2.2.2024 PETERSON – AUTODIELY, s.r.o.

Číslo OV:24/2024 zo dňa 2.2.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K006180 Subjekt: PETERSON – AUTODIELY, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3991984&csrt=1388055169359683249

30.1.2024 STEEL MAXX, s.r.o.

Číslo OV:21/2024 zo dňa 30.1.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K005393 Subjekt: STEEL MAXX, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3987723&csrt=8752680282016741943

26.1.2024 MIKOMIX, spol. s r.o.

Číslo OV:19/2024 zo dňa 26.1.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K004815 Subjekt: MIKOMIX, spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3986509&csrt=8860611149258936514

26.1.2024 PIKAF, spol. s r.o. v konkurze

Číslo OV:19/2024 zo dňa 26.1.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K004866 Subjekt: PIKAF, spol. s r.o. v konkurze

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3986191&csrt=12678341894525725127

25.1.2024 ZLATNER, s.r.o.

Číslo OV:18/2024 zo dňa 25.1.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X005299 Subjekt: ZLATNER, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3984905&csrt=4117083126589672444

25.1.2024 ZLATNER, s.r.o.

Číslo OV:18/2024 zo dňa 25.1.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X005300 Subjekt: ZLATNER, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3984939&csrt=4117083126589672444

25.1.2024 ZLATNER, s.r.o.

Číslo OV:18/2024 zo dňa 25.1.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X005301 Subjekt: ZLATNER, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3984952&csrt=4117083126589672444

25.1.2024 BTG HOLDING s.r.o.

Číslo OV:18/2024 zo dňa 25.1.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X005302 Subjekt: BTG HOLDING s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3984988&csrt=3155723021086622855

17.1.2024 ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze

Číslo OV:12/2024 zo dňa 17.1.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K002934 Subjekt: ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3977611&csrt=16223961951422368671

16.1.2024 NOVITAS s.r.o.

Číslo OV:11/2024 zo dňa 16.1.2024 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K002777 Subjekt: NOVITAS s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3978218&csrt=8547227603445211414

12.1.2024 Greschner Karol

Číslo OV:9/2024 zo dňa 12.1.2024 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X002409 Subjekt: Greschner Karol

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3975678&csrt=14678925296401777101

11.1.2024 MIKOMIX, spol. s r.o.

Číslo OV: 8/2024 zo dňa 11.1.202 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001939  Subjekt: MIKOMIX, spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3973113&csrt=10686838879115772697

9.1.2024 Zvolenská investičná s.r.o.

Číslo OV: 6/2024 zo dňa 8.1.202 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001461 Subjekt: Zvolenská investičná s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3970978&csrt=242871412001612020

8.1.2024 INOVEC, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

Číslo OV: 5/2024 zo dňa 8.1.202 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001311 Subjekt: INOVEC, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3970048&csrt=18210160090389013284

5.1.2024 Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

Číslo OV: 4/2024 zo dňa 5.1.202 Typ dokumentu: Predaj majetku – správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X000800 Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3968814&csrt=10829047352566515484

28.12.2023 BBK AGRO, s.r.o.

Číslo OV: 246/2023 zo dňa 28.12.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K073053 Subjekt: BBK AGRO, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3963315&csrt=5825011760510026775

18.12.2023 ZE-PRA, spol. s r.o.

Číslo OV: 240/2023 zo dňa 18.12.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070964 Subjekt: ZE-PRA, spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3954962&csrt=7838556183782943985

15.12.2023 EKOENERGETIKA s.r.o. Košice

Číslo OV: 239/2023 zo dňa 15.12.2023 Typ dokumentu: Oznámenia súdov
Značka dokumentu: K070493 Subjekt: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3953546&csrt=14380691174626827778

14.12.2023 LOGISTICS SPEDIT SK s.r.o.

Číslo OV: 238/2023 zo dňa 14.12.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070235 Subjekt: LOGISTICS SPEDIT SK s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3952548&csrt=12680771645996435065

6.12.2023 ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze

Číslo OV: 232/2023 zo dňa 6.12.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K068552 Subjekt: ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3944313&csrt=5356690070184732012

5.12.2023 MIKOMIX, spol. s r.o.

Číslo OV: 231/2023 zo dňa 5.12.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K068338 Subjekt: MIKOMIX, spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3944313&csrt=5356690070184732012

5.12.2023 MIKOMIX, spol. s r.o.

Číslo OV: 231/2023 zo dňa 5.12.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K068337 Subjekt: MIKOMIX, spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3944312&csrt=5356690070184732012

4.12.2023 JULSTAN, s.r.o.

Číslo OV: 230/2023 zo dňa 4.12.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X077875 Subjekt: JULSTAN, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3943967&csrt=5356690070184732012

4.12.2023 Mako Eduard

Číslo OV: 229/2023 zo dňa 1.12.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X077678 Subjekt: Mako Eduard

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3941487&csrt=14189255546517328840

4.12.2023 KORVI SLOVAKIA s.r.o.

Číslo OV: 229/2023 zo dňa 1.12.2023 Typ dokumentu:  Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K067660 Subjekt: KORVI SLOVAKIA s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3941487&csrt=14189255546517328840

30.11.2023  LOGISTICS SPEDIT SK s.r.o.

Číslo OV: 228/2023 zo dňa 30.11.2023 Typ dokumentu:  Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K067366 Subjekt: LOGISTICS SPEDIT SK s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3940183&csrt=14189255546517328840

29.11.2023 EKOENERGETIKA s.r.o. Košice, v konkurze

Číslo OV: 227/2023 zo dňa 29.11.2023 Typ dokumentu:  Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K067322 Subjekt: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice, v konkurze

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3939410&csrt=1964045679008171731

27.11.2023 Zvolenská investičná s.r.o.

Číslo OV: 225/2023 zo dňa 27.11.2023 Typ dokumentu:  Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K066787 Subjekt: Zvolenská investičná s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3937036&csrt=4114257918836462860

23.11.2023 B.I.B., spol. s r.o.

Číslo OV: 223/2023 zo dňa 23.11.2023 Typ dokumentu:  Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X075815  Subjekt: B.I.B., spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3932781&csrt=16051045540835642348

22.11.2023 DARUTIL, s.r.o.

Číslo OV: 222/2023 zo dňa 22.11.2023 Typ dokumentu:  Oznámenia správcov  Značka dokumentu: K065879  Subjekt: DARUTIL, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3932781&csrt=16051045540835642348

22.11.2023 DOM-OV Slovensko, s.r.o.

Číslo OV: 222/2023 zo dňa 22.11.2023 Typ dokumentu:  Oznámenia správcov  Značka dokumentu: K065997  Subjekt: DOM-OV Slovensko, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3932893&csrt=16051045540835642348

21.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

Číslo OV: 220/2023 zo dňa 20.11.2023 Typ dokumentu: Predaj majetku – správca konkurznej podstaty  Značka dokumentu: X074775  Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3931263&csrt=6329521634187294535

21.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

Číslo OV: 220/2023 zo dňa 20.11.2023 Typ dokumentu: Predaj majetku – správca konkurznej podstaty  Značka dokumentu: X074775  Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3931263&csrt=5245306655367360710

11.11.2023 Križan Pavol

Číslo OV: 215/2023 zo dňa 10.11.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe  Značka dokumentu: X073102 Subjekt: Križan Pavol

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3925531&csrt=1589764566511113077

11.11.2023 KORVI SLOVAKIA s.r.o.

Číslo OV: 215/2023 zo dňa 10.11.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov  Značka dokumentu: K063851 Subjekt: KORVI SLOVAKIA s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3923669&csrt=1589764566511113077

10.11.2023 LYVINA, s.r.o. „v likvidácii“

Číslo OV: 214/2023 zo dňa 9.11.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov  Značka dokumentu: K063735 Subjekt: LYVINA, s.r.o. „v likvidácii“

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3922849&csrt=5104262235745400002

9.11.2023 BTG HOLDING s.r.o.

Číslo OV: 212/2023 zo dňa 7.11.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X071915 Subjekt: BTG HOLDING s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3921864&csrt=12436123589391406545

9.11.2023  ZE-PRA, spol. s r.o.

Číslo OV: 212/2023 zo dňa 7.11.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K063028 Subjekt:  ZE-PRA, spol. s r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3919767&csrt=12436123589391406545

20.10.2023 STEEL MAXX, s.r.o

Číslo OV: 201/2023 zo dňa 20.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K059896 Subjekt: STEEL MAXX, s.r.o

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3899555&csrt=5196764024643314593

20.10.2023 AMALTHEIA s.r.o.

Číslo OV: 201/2023 zo dňa 20.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K059749 Subjekt: AMALTHEIA s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3905965&csrt=5196764024643314593

19.10.2023 B-NET, a.s. v konkurze

Číslo OV: 200/2023 zo dňa 19.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K059509 Subjekt: B-NET, a.s. v konkurze

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3904558&csrt=5196764024643314593

19.10.2023 KORVI SLOVAKIA s.r.o.

Číslo OV: 200/2023 zo dňa 19.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K059271 Subjekt: KORVI SLOVAKIA s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3903966&csrt=5196764024643314593

18.10.2023 Uher Ján

Číslo OV: 199/2023 zo dňa 18.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X066819 Subjekt: Uher Ján

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3903701&csrt=1224925639514634812

18.10.2023 DARUTIL, s.r.o.

Číslo OV: 199/2023 zo dňa 18.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov  Značka dokumentu: K058983 Subjekt: DARUTIL, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3902884&csrt=1532586540980941245

13.10.2023  JULSTAN, s.r.o.

Číslo OV: 196/2023 zo dňa 13.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X066080 Subjekt: JULSTAN, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3900406&csrt=1532586540980941245

11.10.2023  Kučerová Gabriela

Číslo OV: 194/2023 zo dňa 11.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe  Značka dokumentu: X065432 Subjekt: Kučerová Gabriela

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3898052&csrt=10254991121178041904

11.10.2023    DOM-OV Slovensko, s.r.o.

Číslo OV: 194/2023 zo dňa 11.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov  Značka dokumentu: K057539 Subjekt: DOM-OV Slovensko, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3896465&csrt=10254991121178041904

11.10.2023      DOMUS PETRA, s.r.o.

Číslo OV: 194/2023 zo dňa 11.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe  Značka dokumentu: X065437 Subjekt: DOMUS PETRA, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3898889&csrt=10254991121178041904

10.10.2023  BioElectricity, s. r. o.

Číslo OV: 193/2023 zo dňa 10.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov  Značka dokumentu: K057096 Subjekt: BioElectricity, s. r. o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3895659&csrt=1532586540980941245

9.10.2023    BTG HOLDING s.r.o.

Číslo OV: 192/2023 zo dňa 9.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe  Značka dokumentu: X064793 Subjekt: BTG HOLDING s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3895492&csrt=1532586540980941245

9.10.2023      EUROPA SC ZV II a.s.

Číslo OV: 192/2023 zo dňa 9.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov  Značka dokumentu: K056889 Subjekt: EUROPA SC ZV II a.s.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3894304&csrt=8527929362597346451

9.10.2023      EUROPA SC ZV II a.s.

Číslo OV: 192/2023 zo dňa 9.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov  Značka dokumentu: K056886 Subjekt: EUROPA SC ZV II a.s.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3894304&csrt=8527929362597346451

9.10.2023      EUROPA SC ZV II a.s.

Číslo OV: 192/2023 zo dňa 9.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov  Značka dokumentu: K056887 Subjekt: EUROPA SC ZV II a.s.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3894304&csrt=8527929362597346451

9.10.2023      EUROPA SC ZV II a.s.

Číslo OV: 192/2023 zo dňa 9.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov  Značka dokumentu: K056888 Subjekt: EUROPA SC ZV II a.s.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3894306&csrt=8527929362597346451

5.10.2023        Euro Continental Building a. s.

Číslo OV: 190/2023 zo dňa 5.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov  Značka dokumentu: K056202 Subjekt: Euro Continental Building a. s.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3891662&csrt=6950458618357597030

4.10.2023        Križan Pavol

Číslo OV: 189/2023 zo dňa 4.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe  Značka dokumentu: X063873 Subjekt: Križan Pavol

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3891621&csrt=16504788808179567261

2.10.2023        INOVEC, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

Číslo OV: 187/2023 zo dňa 2.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K055503 Subjekt: INOVEC, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3888179&csrt=16725051479598059136

2.10.2023          KA-TRANS s.r.o.

Číslo OV: 187/2023 zo dňa 2.10.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K055503 Subjekt: KA-TRANS s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3889481&csrt=12797678027548051833

28.09.2023DARUTIL, s.r.o.

Číslo OV: 185/2023 zo dňa 28.9.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K054669 Subjekt: DARUTIL, s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3883230&csrt=15291391389784872319

26.09.2023AMOS – SERVICES s.r.o.

Číslo OV: 183/2023 zo dňa 26.8.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K054231 Subjekt: AMOS – SERVICES s.r.o.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3883493&csrt=15291391389784872319

29.06.2023HYDREX, s.r.o. „v konkurze“
Číslo OV: 122/2023 zo dňa 27.6.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K036085 Subjekt: HYDREX, s.r.o. „v konkurze“ https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3813078&csrt=16352724205283907025
29.06.2023HYDREX, s.r.o. „v konkurze“
Číslo OV: 122/2023 zo dňa 27.6.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K036085 Subjekt: HYDREX, s.r.o. „v konkurze“ https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3813078&csrt=16352724205283907025

Potrebujete poradiť?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

CALL CENTRUM

Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00