Menu Zavrieť

Profil verejného obstarávateľa

Dátum zverejnenia: xx.xx.xxxx

 

Lehota na predkladanie ponúk: xx.xx.xxxx do 00:00 hod.

 

Predmet zákazky:

Slovenská konsolidačná, a.s. (obstaravanie@konsolidacna.sk) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č.

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Rozšírenie

funkcií IS CDT2″. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 10.01.2023 do 10:00 hod. Ak nie ste registrovaný

v systéme IS EVO, Vám, verejný obstarávateľ Slovenská konsolidačná, a.s. posiela žiadosť o registráciu do systému IS

EVO, aby ste sa mohli zúčastniť ako záujemca/uchádzač verejného obstarávania zákazky: „Rozšírenie funkcií IS

CDT2″.

 

Návod na registráciu nájdete tu:

https://eplatforma.gov.sk/wp-content/uploads/2022/03/vytvorenie_a_validacia_hs-.mov

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa

emailom na adresu obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk za účelom dohľadania subjektu.

UPOZORNENIE: TOTO NIE JE VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Dátum zverejnenia: xx.xx.xxxx

Lehota na predkladanie ponúk: xx.xx.xxxx do 00:00 hod.

Predmet zákazky:

Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej aj „SK, a.s.“) realizuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o

zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zákazky malého rozsahu: Servis výťahov.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 4.1.2023 v zmysle priloženej

Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Potrebujete poradiť?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

CALL CENTRUM

Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00