Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21
814 99 Bratislava 1

Tel.: 02/57 289 289
IČO: 35776005

Reg. č. 2257/B Obch. reg. Okresného súdu
Bratislava 1
Dôležité kontakty
CALL CENTRUM
02/57 289 289

Pondelok-Piatok 8:00 - 15:00

info@konsolidacna.sk
PODATEĽNA PRE KLIENTOV
Pondelok-štvrtok 9:00 - 14:00
Piatok 9:00 - 12:00
INFOŽIADOSTI
infoziadosti@konsolidacna.sk