Menu Zavrieť

Konferencia: Management pohľadávok 2023

30/11/2023
autor: admin

Zamestnanci spoločnosti sa v dňoch 14.-15. novembra 2023 zúčastnili konferencie Management pohľadávok 2023, ktorú pripravila spoločnosť EU Generation. Ide o konferenciu špecialistov zo Slovenska a zahraničia z oblasti riadenia obchodných rizík, financovania pohľadávok, zmluvného práva, vymáhania a správy pohľadávok.

 Program konferencie zahŕňal 21 prednášok, 3 panelové diskusie, pričom vystúpilo 33 prednášajúcich.

Z programu konferencie:

 • Kam smeruje management pohľadávok v čase výnimočnej inflácie, ekonomickej a energetickej krízy?
 • Splácanie pohľadávok v čase krízy
 • Oddlženie – poznatky Centra právnej pomoci z praxe
 • Umelá inteligencia: minulosť, súčasnosť a budúcnosť a jej vplyv na finančný sektor 
 • Využitie umelej inteligencie pri správe a vymáhaní pohľadávok
 • Ako zlepšiť elektronické služby súdnictva?
 • Záchrana exekútorského stavu alebo vymožiteľnosti práva 
 • Trestné činy poškodzujúce veriteľov
 • Speňažovanie vozidiel v rôznych právnych režimoch
 • Optimálna úroveň pracovného kapitálu
 • Potreby pre digitalizáciu insolvenčného konania
 • Činnosť špeciálnych správcov
 • Aký vplyv majú dane na manažment pohľadávok 
 • Pripravovaná smernica EÚ k spotrebiteľským úverom
 • Neregulované pôžičky a ich riziká
 • Slovensko v retro-zrkadle firemných financií a managementu pohľadávok

Potrebujete poradiť?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

CALL CENTRUM

Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00