Predaje majetku

24. 9. 2020

Denis Hickl

Číslo OV: 182/2020 zo dňa 22.9.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070360
Subjekt: Denis Hickl

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2688550

24. 9. 2020

RELCO s.r.o.

Číslo OV: 181/2020 zo dňa 21.9.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070012
Subjekt: RELCO s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2687477

22. 9. 2020

áce potreby Bratislava, štátny podnik v likvidácií

Číslo OV: 181/2020 zo dňa 21.9.2020
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X035035
Subjekt: Domáce potreby Bratislava, štátny podnik v likvidácií

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2687256

22. 9. 2020

Roman Schwarcbacher

Číslo OV: 181/2020 zo dňa 21.9.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070185
Subjekt: Roman Schwarcbacher

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2687446

22. 9. 2020

ADEST, a.s. v konkurze

Číslo OV: 180/2020 zo dňa 18.9.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K069781
Subjekt: ADEST, a.s. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2686063

22. 9. 2020

Semenár Spišské Vlachy a.s.

Číslo OV: 180/2020 zo dňa 18.9.2020
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X034856
Subjekt: Semenár Spišské Vlachy a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2686285

18. 9. 2020

INTERMONT a.s.

Číslo OV: 176/2020 zo dňa 11.9.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K068552
Subjekt: INTERMONT a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2677396

18. 9. 2020

SATEC SK a.s.

Číslo OV: 179/2020 zo dňa 17.9.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K069488
Subjekt: SATEC SK a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2683757

 

18. 9. 2020

Jaroslav Kyseľ

Číslo OV: 179/2020 zo dňa 17.9.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K069629
Subjekt: Jaroslav Kyseľ

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2683757

 

18. 9. 2020

Jaroslav Kyseľ

Číslo OV: 179/2020 zo dňa 17.9.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K069586
Subjekt: Jaroslav Kyseľ

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2683748