Predaje majetku

14. 1. 2019

Aneta Tankinová

Číslo OV: 8/2019 zo dňa 11.1.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K003261
Subjekt: Aneta Tankinová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2049079

14. 1. 2019

DKB-stav, s.r.o. v konkurze

Číslo OV: 8/2019 zo dňa 11.1.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K003365
Subjekt: DKB-stav, s.r.o. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2048767

14. 1. 2019

MB Gastro, s.r.o.

Číslo OV: 8/2019 zo dňa 11.1.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K003245
Subjekt: MB Gastro, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2048938

14. 1. 2019

Zuzana Vizváryová

Číslo OV: 6/2019 zo dňa 9.1.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K002191
Subjekt: Zuzana Vizváryová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2046407

10. 1. 2019

Milan Lapin

Číslo OV: 5/2019 zo dňa 8.1.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001833
Subjekt: Milan Lapin

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2045214

10. 1. 2019

Milan Lapin

Číslo OV: 5/2019 zo dňa 8.1.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001833
Subjekt: Milan Lapin

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2045214

10. 1. 2019

BADOCO s.r.o.

Číslo OV: 4/2019 zo dňa 7.1.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001578
Subjekt: BADOCO s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2044358

8. 1. 2019

Ing. Vladislav Rossa "v konkurze"

Číslo OV: 4/2019 zo dňa 7.1.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001316
Subjekt: Ing. Vladislav Rossa "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2043835

 

8. 1. 2019

Ing. Ľubomír Faktor "v konkurze"

Číslo OV: 4/2019 zo dňa 7.1.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001315
Subjekt: Ing. Ľubomír Faktor "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2043831

8. 1. 2019

Petrík Miroslav

Číslo OV: 4/2019 zo dňa 7.1.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001173
Subjekt: Petrík Miroslav

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2044229