Predaje majetku

5. 6. 2023

LYVINA, s.r.o. "v likvidácii"

Číslo OV: 105/2023 zo dňa 2.6.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K031072 Subjekt: LYVINA, s.r.o. "v likvidácii" https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3791075&csrt=11513805657563235539
5. 6. 2023

Žihala Roman

Číslo OV: 105/2023 zo dňa 2.6.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K031059 Subjekt: Žihala Roman https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3790900&csrt=11513805657563235539
1. 6. 2023

RWS Services s. r. o.

Číslo OV: 103/2023 zo dňa 31.5.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K030554 Subjekt: RWS Services s. r. o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3788256&csrt=11250326215689575817
30. 5. 2023

NOFA TRANS SPED SK, s.r.o.

Číslo OV: 101/2023 zo dňa 29.5.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K029818 Subjekt: NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3785261&csrt=10987830791641629788
30. 5. 2023

SLOVAKIAN WOOD, s.r.o.

Číslo OV: 100/2023 zo dňa 26.5.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X035644 Subjekt: SLOVAKIAN WOOD https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3784796&csrt=10987830791641629788
25. 5. 2023

Greschner Karol

Číslo OV: 98/2023 zo dňa 24.5.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X034804 Subjekt: Greschner Karol https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3781377&csrt=1472584922556335313
25. 5. 2023

RETIA, a.s.

Číslo OV: 98/2023 zo dňa 24.5.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K028896 Subjekt: RETIA, a.s. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3781762&csrt=16851253864244135011
25. 5. 2023

Križan Pavol

Číslo OV: 97/2023 zo dňa 23.5.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X034593 Subjekt: Križan Pavol https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3780076&csrt=16851253864244135011
25. 5. 2023

ELITECH, s.r.o.

Číslo OV: 96/2023 zo dňa 22.5.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K028546 Subjekt: ELITECH, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3777732&csrt=16851253864244135011
25. 5. 2023

ASTRA INVEST SR, s.r.o.

Číslo OV: 97/2023 zo dňa 23.5.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X034596 Subjekt: https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3779927&csrt=16851253864244135011