Predaje majetku

27. 1. 2023

FLH ENALCO-SQ, s.r.o.

Číslo OV: 16/2023 zo dňa 24.1.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X005665 Subjekt: FLH ENALCO-SQ, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3656319&csrt=7812673041136269624
27. 1. 2023

DOMUS PETRA, s.r.o.

Číslo OV: 17/2023 zo dňa 25.1.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X006086 Subjekt: DOMUS PETRA, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3658568&csrt=7812673041136269624
25. 1. 2023

LYVINA, s.r.o. "v likvidácii"

Číslo OV: 16/2023 zo dňa 24.1.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K004750 Subjekt: LYVINA, s.r.o. "v likvidácii" https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3654503&csrt=10615912612608145713
25. 1. 2023

ZE-PRA, spol. s r.o.

Číslo OV: 16/2023 zo dňa 24.1.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K004660 Subjekt: ZE-PRA, spol. s r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3654224&csrt=10615912612608145713
24. 1. 2023

Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

Číslo OV: 15/2023 zo dňa 23.1.2023 Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty Značka dokumentu: X005333 Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3651117&csrt=7044635123262138011
19. 1. 2023

Walker, s.r.o.

Číslo OV: 11/2023 zo dňa 17.1.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X003864 Subjekt: Walker, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3647675&csrt=13502696181925634520
18. 1. 2023

CERUM PRODUCTION s.r.o.

Číslo OV: 11/2023 zo dňa 17.1.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K003393 Subjekt: CERUM PRODUCTION s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3646409&csrt=17146242445500369759