Menu Zavrieť

Nová korporátna identita Slovenskej konsolidačnej

28/11/2023
autor: admin

Slovenská konsolidačná je štátom poverená inštitúcia zriadená s cieľom konsolidácie pohľadávok verejného sektora. Uvedomili sme si, že konsolidácia a optimalizácia, resp. zefektívnenie konsolidácie dlhov sa musí prispôsobiť dobe, ktorú žijeme. Začali sme preto v samotnej konsolidačnej modernizáciou vnútorných procesov, oživením komunikácie do vnútra spoločnosti, ale aj smerom ku klientom a širokej verejnosti.

Našou úlohou je tento segment finančného portfólia štátu spravovať, oboznamovať s ním verejnosť a neustále zvyšovať a zefektívňovať konsolidáciu dlhov.

Nové logo, korporátna identita a nové komunikačné štandardy sú jedným z nástrojov, ako sa chceme verejnosti priblížiť. Cieľom je okrem zviditeľnenia Slovenskej konsolidačnej aj edukačná práca smerom k našim klientom: dlh sa má a musí splatiť. Peniaze, ktoré niekto dlhuje štátu, chýbajú tam, kde ich najviac treba: v školstve, zdravotníctve, v sociálnej oblasti. Kto je dlžníkom štátu, je dlžníkom každého jedného občana tejto krajiny.

Sme presvedčení o tom, že budúca konsolidácia bude o to účinnejšia, o čo viac budeme komunikovať s verejnosťou. Ako štátna inštitúcia to považujeme za našu nepísanú povinnosť.

Potrebujete poradiť?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

CALL CENTRUM

Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00