TATRA NOVA spol. s.r.o.

Číslo OV: 123/2022 zo dňa 27.6.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K037821 Subjekt: Krésová Anna https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3407460&csrt=16724061880838153214


Dátum 28. 6. 2022