Primsol, s.r.o.

Číslo OV: 181/2022 zo dňa 21.9.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X072298 Subjekt: Primsol, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3501063&csrt=7809424077097126438


Dátum 22. 9. 2022