Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa, n.o. v likvidácii

Číslo OV: 49/2023 zo dňa 10.3.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K013390 Subjekt: Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa, n.o. v likvidácii https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3708745&csrt=2238668221288852395


Dátum 14. 3. 2023