DOMUS PETRA, s.r.o.

Číslo OV: 175/2022 zo dňa 12.9.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X069759 Subjekt:DOMUS PETRA, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3489106&csrt=14968111041494353254


Dátum 13. 9. 2022