DaK - stav, s.r.o.

Číslo OV: 126/2022 zo dňa 30.6.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: X051056 Subjekt: DaK - stav, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3411228&csrt=2607406024945859995


Dátum 1. 7. 2022