Capko Mikuláš

Číslo OV: 123/2022 zo dňa 27.6.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K037816 Subjekt: Capko Mikuláš https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3407248&csrt=16724061880838153214


Dátum 1. 7. 2022