BEMACO, spol. s r.o.

Číslo OV: 28/2023 zo dňa 9.2.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K007248 Subjekt: BEMACO, spol. s r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3675374&csrt=2366092134483090064


Dátum 10. 2. 2023