ASTRA INVEST SR, s.r.o.

Číslo OV: 42/2023 zo dňa 1.3.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X015327 Subjekt: ASTRA INVEST SR, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3699668&csrt=3680395005163117667


Dátum 3. 3. 2023