Archus, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Číslo OV: 112/2022 zo dňa 10.6.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K034652 Subjekt: Archus, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3390195&csrt=17858011360859869362


Dátum 13. 6. 2022